English
Kontakt
Serwis i Modernizacja Serwis i konserwacja wind


Serwis i konserwacja wind


Oferujemy pełną obsługę serwisową dźwigów zamontowanych przez nas, jak również serwis dźwigów zainstalowanych przez inne firmy.

Prowadząc serwis konkretnego dźwigu zapewniamy prowadzenie bieżących przeglądów mających na celu sprawdzenie działania urządzeń i podzespołów dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa i poprawności ich pracy. W ramach prac serwisowo – konserwatorskich prowadzimy dokładne oględziny stanu technicznego zespołu napędowego wraz ze sterowaniem, elementów nośnych oraz pozostałych elementów. W skład tych prac wchodzą między innymi:

 • sprawdzenie stanu lin nośnych i liny ogranicznika prędkości
 • sprawdzenie siłowników oraz podzespołów (w przypadku dźwigów hydraulicznych)
 • sprawdzenie kontaktów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie pracy i regulacja luzownika
 • sprawdzenie stanu szczęk hamulcowych
 • sprawdzenie stanu zawieszenia lin w maszynowni, na kabinie i przeciwwadze
 • sprawdzenie stanu kół linowych, koła ciernego
 • sprawdzenie stanu oleju w łożyskach zespołu napędowego
 • sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i przeciwwagowych
 • sprawdzenie stanu aparatu chwytnego
 • sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych
 • sprawdzenie działania przycisków kaset wezwań i dyspozycji
 • sprawdzenie zderzaków w podszybiu
 • sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny

Kładziemy ogromny nacisk na jakość wykonywanych przez nas usług oraz bezpieczeństwo pracy wszystkich naszych urządzeń. Pracują u nas doświadczeni i wykwalifikowani konserwatorzy posiadający najwyższe kwalifikacje, łącznie z Pierwszą Klasą, poświadczone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dodatkowo warto podkreślić, że prowadząc serwis konkretnego dźwigu zapewniamy jego kompletną obsługę. Gwarantujemy okresowe przeglądy dźwigów oraz ich okresową kontrolę i odbiór w obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.