kontakt z TechWind
Serwis i Modernizacja


Serwis i Modernizacja


Konserwacja i serwis dźwigów osobowych

Firma Techwind świadczy kompletne usługi od projektowania aż po serwis i konserwację. Obecnie mamy objętych ponad 600 dźwigów programem tzw. stałej konserwacji. Mieszczą się w tym zarówno dźwigi wyprodukowane przez nas jak również dźwigi innych producentów. 

Serwisujemy dźwigi zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego i w razie potrzeby prowadzimy prace niezbędne do tego aby dostosować je do obowiązujących norm i przepisów.

W ramach umowy serwisowej z naszym klientem zapewniamy utrzymanie dźwigu dowolnego typu w stałym ruchu oraz zapewniamy całodobowe pogotowie dźwigowe. 

Prowadząc serwis konkretnego dźwigu zapewniamy prowadzenie bieżących przeglądów mających na celu sprawdzenie działania urządzeń i podzespołów dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa i poprawności ich pracy. W ramach prac serwisowo – konserwatorskich prowadzimy dokładne oględziny stanu technicznego zespołu napędowego wraz ze sterowaniem, elementów nośnych oraz pozostałych elementów. W skład tych prac wchodzą między innymi:

 • sprawdzenie stanu lin nośnych i liny ogranicznika prędkości
 • sprawdzenie siłowników oraz podzespołów (w przypadku dźwigów hydraulicznych)
 • sprawdzenie kontaktów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie pracy i regulacja luzownika
 • sprawdzenie stanu szczęk hamulcowych
 • sprawdzenie stanu zawieszenia lin w maszynowni, na kabinie i przeciwwadze
 • sprawdzenie stanu kół linowych, koła ciernego
 • sprawdzenie stanu oleju w łożyskach zespołu napędowego
 • sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i przeciwwagowych
 • sprawdzenie stanu aparatu chwytnego
 • sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych
 • sprawdzenie działania przycisków kaset wezwań i dyspozycji
 • sprawdzenie zderzaków w podszybiu
 • sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny

Kładziemy ogromny nacisk na jakość wykonywanych przez nas usług oraz bezpieczeństwo pracy wszystkich naszych urządzeń. Pracują u nas doświadczeni i wykwalifikowani konserwatorzy posiadający najwyższe kwalifikacje, łącznie z Pierwszą Klasą, poświadczone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dodatkowo Pragniemy podkreślić, iż prowadząc serwis konkretnego dźwigu zapewniamy jego kompletną obsługę. Zapewniamy okresowe przeglądy dźwigów oraz ich okresową kontrolę i odbiór w obecności Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Formularz kontaktowy

 •  
 •  
 •