kontakt z TechWind
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich


Witaj na stronie Techwind, gdzie prezentujemy nasze innowacyjne projekty finansowane z funduszy europejskich! Jako lider w dziedzinie produkcji i montażu wind, nieustannie dążymy do doskonałości. Wykorzystujemy wsparcie finansowe Unii Europejskiej w celu realizacji naszych ambitnych przedsięwzięć.

Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć. Obejmują on modernizację wind szpitalnych, wprowadzenie innowacyjnych technologii oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nasze projekty są nie tylko symbolem postępu technologicznego, ale również przyczyniają się do podniesienia standardów świadczenia usług.

Przekonaj się o naszym zaangażowaniu w realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich. Mają on realny wpływ na poprawę życia pacjentów i personelu medycznego. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi sukcesami i dołączenia do naszej misji doskonalenia transportu szpitalnego dla dobra społeczności.

Dowiedz się, jak firma Techwind wykorzystuje fundusze europejskie do realizacji innowacyjnych projektów! Poznaj nasze sukcesy w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań transportowych dla szpitali, finansowane przez fundusze europejskie. Odkryj, jak nasze projekty wspierają rozwój infrastruktury medycznej i poprawę jakości opieki zdrowotnej.

TECHWIND sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

1. Zakończenie projektu: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Działanie 2.1. Wsparcie w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Dzień rozpoczęcia projektu: 1 września 2019
Dzień zakończenia projektu: 31 marca 2023
Numer umowy: POIR.02.01.00-00-0051/19-00
Wartość projektu: 18 335 717,90 PLN
Wartość dofinansowania: 8 079 101,50  PLN

realizacja projektów z funduszy europejskich
realizacja projektów z funduszy europejskich

2. Tytuł projektu:

Budowa Centrum Logistyczno – Produkcyjnego i  Usługowego w celu utworzenia Laboratorium – Centrum Badawczo – Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych (urządzeń transportu bliskiego –  windy)

Podstawowym celem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek produktów będących efektem działalności Laboratorium Badawczo – Rozwojowego Dźwigów Osobowych i Towarowych będących  przedmiotem projektu, na wybudowanie którego będzie przeznaczona dotacja w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu: 18 335 717,90 PLN
Wartość dofinansowania: 8 079 101,50  PLN

Efekt projektu

Efektem projektu będzie powstanie Laboratorium Badawczo – Rozwojowe w którym będą powstawać innowacyjne produkty w postaci dźwigów osobowych i towarowych. Produkty te mają zastosowanie przede wszystkim na:

  • jednostkach pływających,
  • w szpitalnictwie,
  • budynkach użyteczności publicznej,
  • w obiektach przemysłowych i usługowych
  • oraz w mieszkalnictwie.

Opracowane produkty będą produkowane w istniejącym zakładzie produkcyjnym nie będącym przedmiotem projektu.

3.Tytuł projektu: Powierzenie grantu nr UDG-SPE.01.2020/265

Wartość całkowita projektu: – 247 230 zł,
Wartość dofinansowania:100 500 zł,